2023 lịch cho việt nam


2023
năm
Gregorian, không phải năm nhuận, 365 ngày một năm. Năm 2023, có 28 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam. Theo lịch phương Đông của Trung Quốc, năm 2023 năm con thỏ. Năm bắt đầu vào ngày Chủ nhật và kết thúc vào ngày Chủ nhật.
Lịch / Hôm nayTh 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Lịch nghỉ lễ và cuối tuần trong năm 2023 cho việt nam1 thg 1, 2023 Ngày quốc tế năm mới
2 thg 1, 2023 Ngày quốc tế đầu năm mới được quan sát
21 thg 1, 2023 Đêm giao thừa việt nam
22 thg 1, 2023 Tết việt nam
23 thg 1, 2023 Tết
24 thg 1, 2023 Tết
25 thg 1, 2023 Tết
26 thg 1, 2023 Tết
14 thg 2, 2023 ngày lễ tình nhân
21 thg 3, 2023 Khoảng cách tháng ba
29 thg 4, 2023 Lễ hội Vua Hùng
30 thg 4, 2023 Ngày giải phóng
1 thg 5, 2023 Ngày giải phóng
1 thg 5, 2023 ngay quôc tê lao động
2 thg 5, 2023 Ngày quốc tế lao động
21 thg 6, 2023 Hạ chí tháng sáu
28 thg 6, 2023 Ngày gia đình việt nam
2 thg 9, 2023 Ngày Quốc Khánh
4 thg 9, 2023 Ngày quốc khánh
23 thg 9, 2023 Tháng 9 Equinox
20 thg 10, 2023 Ngày phụ nữ việt nam
31 thg 10, 2023 Halloween
22 thg 12, 2023 Hạ chí tháng mười hai
24 thg 12, 2023 đêm Giáng sinh
25 thg 12, 2023 ngày Giáng Sinh
31 thg 12, 2023 Đêm giao thừa quốc tế
30 thg 4, 2023 Ngày thống nhất
1 thg 5, 2023 Ngày thống nhấtTải xuống và in lịch PDF với các ngày lễ và cuối tuần cho năm 2023 cho việt namLịch chân dung ngày lễ
Tải xuống
In
Lịch chân dung không có ngày nghỉ
Tải xuống
In
Lịch ngày lễ
Tải xuống
In
Lịch ngang không có ngày lễ
Tải xuống
In