Tháng 9 năm 2023 theo lịch cho việt nam


Tháng 9
2023 năm
Tháng 9 có 30 ngày. Đây là 9 tháng của năm 2023. Mùa trong năm: mùa thu. Tháng 9 bắt đầu vào thứ Sáu và kết thúc vào thứ bảy. Vào Tháng 9 năm 2023, có 3 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam.


Tháng 9
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CNLịch nghỉ lễ và cuối tuần vào Tháng 9 năm 2023 cho việt nam2 thg 9, 2023 Ngày Quốc Khánh
4 thg 9, 2023 Ngày quốc khánh
23 thg 9, 2023 Tháng 9 Equinox