Tháng 4 năm 2023 theo lịch cho việt nam


Tháng 4
2023 năm
Tháng 4 có 30 ngày. Đây là 4 tháng của năm 2023. Mùa trong năm: mùa xuân. Tháng 4 bắt đầu vào thứ bảy và kết thúc vào ngày Chủ nhật. Vào Tháng 4 năm 2023, có 3 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam.


Tháng 4
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CNLịch nghỉ lễ và cuối tuần vào Tháng 4 năm 2023 cho việt nam29 thg 4, 2023 Lễ hội Vua Hùng
30 thg 4, 2023 Ngày giải phóng
30 thg 4, 2023 Ngày thống nhất