Tháng 8 năm 2023 theo lịch cho việt nam


Tháng 8
2023 năm
Tháng 8 có 31 ngày. Đây là 8 tháng của năm 2023. Mùa trong năm: mùa hè. Tháng 8 bắt đầu vào thứ ba và kết thúc vào thứ Năm. Vào Tháng 8 năm 2023, có 0 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam.