Tháng 5 năm 2023 theo lịch cho việt nam


Tháng 5
2023 năm
Tháng 5 có 31 ngày. Đây là 5 tháng của năm 2023. Mùa trong năm: mùa xuân. Tháng 5 bắt đầu vào thứ hai và kết thúc vào thứ Tư. Vào Tháng 5 năm 2023, có 4 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam.

Lịch nghỉ lễ và cuối tuần vào Tháng 5 năm 2023 cho việt nam1 thg 5, 2023 Ngày giải phóng
1 thg 5, 2023 ngay quôc tê lao động
2 thg 5, 2023 Ngày quốc tế lao động
1 thg 5, 2023 Ngày thống nhất