Tháng 11 năm 2023 theo lịch cho việt nam


Tháng 11
2023 năm
Tháng 11 có 30 ngày. Đây là 11 tháng của năm 2023. Mùa trong năm: mùa thu. Tháng 11 bắt đầu vào thứ Tư và kết thúc vào thứ Năm. Vào Tháng 11 năm 2023, có 0 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam.


Tháng 11
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN