Lịch cho mùa hè năm 2023 cho việt nam


Mùa hè
2023 năm
Vào mùa hè năm 2023, có 2 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam. Mùa hè năm 2023 bắt đầu vào thứ Năm và kết thúc vào thứ Năm.


Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Lịch nghỉ lễ và cuối tuần cho mùa hè năm 2023 cho việt nam21 thg 6, 2023 Hạ chí tháng sáu
28 thg 6, 2023 Ngày gia đình việt nam