ปฏิทินสำหรับฤดูร้อนปี 2023 สำหรับประเทศไทย


ฤดูร้อน
2023 ปี
ตอนหน้าร้อน 2023 ในประเทศไทยมีวันหยุด 6 วันหยุดและวันหยุด ฤดูร้อนปี 2023 เริ่มในวันพฤหัสบดีที่และสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีที่


จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31ปฏิทินวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับฤดูร้อนปี 2023 สำหรับประเทศไทย3 มิ.ย. 2023 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา
5 มิ.ย. 2023 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา
21 มิ.ย. 2023 มิถุนายนครีษมายัน
28 ก.ค. 2023 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรลงกรณ
11 ส.ค. 2023 สังเกตวันประสูติของราชินี
12 ส.ค. 2023 พระบรมราชินีนาถ