ปฏิทินตะวันออก


ปฏิทินตะวันออก
มีสัตว์ 12 ชนิดตามปฏิทินจีนตะวันออก สัตว์แต่ละตัวมีองค์ประกอบสีหนึ่งใน 5 สี จึงก่อตัวเป็นวัฏจักร 60 ปีของปฏิทินจีน


ปฏิทินจีนตะวันออกตามปี
ขาว
โลหะ
1900

ขาว
โลหะ
1901

ดำ
น้ำ
1902

ดำ
น้ำ
1903

ฟ้าเขียว
ไม้
1904

ฟ้าเขียว
ไม้
1905

สีแดง
ไฟ
1906

สีแดง
ไฟ
1907

สีเหลือง
โลก
1908

สีเหลือง
โลก
1909

ขาว
โลหะ
1910

ขาว
โลหะ
1911

ดำ
น้ำ
1912

ดำ
น้ำ
1913

ฟ้าเขียว
ไม้
1914

ฟ้าเขียว
ไม้
1915

สีแดง
ไฟ
1916

สีแดง
ไฟ
1917

สีเหลือง
โลก
1918

สีเหลือง
โลก
1919

ขาว
โลหะ
1920

ขาว
โลหะ
1921

ดำ
น้ำ
1922

ดำ
น้ำ
1923

ฟ้าเขียว
ไม้
1924

ฟ้าเขียว
ไม้
1925

สีแดง
ไฟ
1926

สีแดง
ไฟ
1927

สีเหลือง
โลก
1928

สีเหลือง
โลก
1929

ขาว
โลหะ
1930

ขาว
โลหะ
1931

ดำ
น้ำ
1932

ดำ
น้ำ
1933

ฟ้าเขียว
ไม้
1934

ฟ้าเขียว
ไม้
1935

สีแดง
ไฟ
1936

สีแดง
ไฟ
1937

สีเหลือง
โลก
1938

สีเหลือง
โลก
1939

ขาว
โลหะ
1940

ขาว
โลหะ
1941

ดำ
น้ำ
1942

ดำ
น้ำ
1943

ฟ้าเขียว
ไม้
1944

ฟ้าเขียว
ไม้
1945

สีแดง
ไฟ
1946

สีแดง
ไฟ
1947

สีเหลือง
โลก
1948

สีเหลือง
โลก
1949

ขาว
โลหะ
1950

ขาว
โลหะ
1951

ดำ
น้ำ
1952

ดำ
น้ำ
1953

ฟ้าเขียว
ไม้
1954

ฟ้าเขียว
ไม้
1955

สีแดง
ไฟ
1956

สีแดง
ไฟ
1957

สีเหลือง
โลก
1958

สีเหลือง
โลก
1959

ขาว
โลหะ
1960

ขาว
โลหะ
1961

ดำ
น้ำ
1962

ดำ
น้ำ
1963

ฟ้าเขียว
ไม้
1964

ฟ้าเขียว
ไม้
1965

สีแดง
ไฟ
1966

สีแดง
ไฟ
1967

สีเหลือง
โลก
1968

สีเหลือง
โลก
1969

ขาว
โลหะ
1970

ขาว
โลหะ
1971

ดำ
น้ำ
1972

ดำ
น้ำ
1973

ฟ้าเขียว
ไม้
1974

ฟ้าเขียว
ไม้
1975

สีแดง
ไฟ
1976

สีแดง
ไฟ
1977

สีเหลือง
โลก
1978

สีเหลือง
โลก
1979

ขาว
โลหะ
1980

ขาว
โลหะ
1981

ดำ
น้ำ
1982

ดำ
น้ำ
1983

ฟ้าเขียว
ไม้
1984

ฟ้าเขียว
ไม้
1985

สีแดง
ไฟ
1986

สีแดง
ไฟ
1987

สีเหลือง
โลก
1988

สีเหลือง
โลก
1989

ขาว
โลหะ
1990

ขาว
โลหะ
1991

ดำ
น้ำ
1992

ดำ
น้ำ
1993

ฟ้าเขียว
ไม้
1994

ฟ้าเขียว
ไม้
1995

สีแดง
ไฟ
1996

สีแดง
ไฟ
1997

สีเหลือง
โลก
1998

สีเหลือง
โลก
1999

ขาว
โลหะ
2000

ขาว
โลหะ
2001

ดำ
น้ำ
2002

ดำ
น้ำ
2003

ฟ้าเขียว
ไม้
2004

ฟ้าเขียว
ไม้
2005

สีแดง
ไฟ
2006

สีแดง
ไฟ
2007

สีเหลือง
โลก
2008

สีเหลือง
โลก
2009

ขาว
โลหะ
2010

ขาว
โลหะ
2011

ดำ
น้ำ
2012

ดำ
น้ำ
2013

ฟ้าเขียว
ไม้
2014

ฟ้าเขียว
ไม้
2015

สีแดง
ไฟ
2016

สีแดง
ไฟ
2017

สีเหลือง
โลก
2018

สีเหลือง
โลก
2019

ขาว
โลหะ
2020

ขาว
โลหะ
2021

ดำ
น้ำ
2022

ดำ
น้ำ
2023

ฟ้าเขียว
ไม้
2024

ฟ้าเขียว
ไม้
2025

สีแดง
ไฟ
2026

สีแดง
ไฟ
2027

สีเหลือง
โลก
2028

สีเหลือง
โลก
2029

ขาว
โลหะ
2030

ขาว
โลหะ
2031

ดำ
น้ำ
2032

ดำ
น้ำ
2033

ฟ้าเขียว
ไม้
2034

ฟ้าเขียว
ไม้
2035

สีแดง
ไฟ
2036

สีแดง
ไฟ
2037

สีเหลือง
โลก
2038

สีเหลือง
โลก
2039

ขาว
โลหะ
2040

ขาว
โลหะ
2041

ดำ
น้ำ
2042

ดำ
น้ำ
2043

ฟ้าเขียว
ไม้
2044

ฟ้าเขียว
ไม้
2045

สีแดง
ไฟ
2046

สีแดง
ไฟ
2047

สีเหลือง
โลก
2048

สีเหลือง
โลก
2049

ขาว
โลหะ
2050

ขาว
โลหะ
2051

ดำ
น้ำ
2052

ดำ
น้ำ
2053

ฟ้าเขียว
ไม้
2054

ฟ้าเขียว
ไม้
2055

สีแดง
ไฟ
2056

สีแดง
ไฟ
2057

สีเหลือง
โลก
2058

สีเหลือง
โลก
2059

ขาว
โลหะ
2060

ขาว
โลหะ
2061

ดำ
น้ำ
2062

ดำ
น้ำ
2063

ฟ้าเขียว
ไม้
2064

ฟ้าเขียว
ไม้
2065

สีแดง
ไฟ
2066

สีแดง
ไฟ
2067

สีเหลือง
โลก
2068

สีเหลือง
โลก
2069

ขาว
โลหะ
2070

ขาว
โลหะ
2071

ดำ
น้ำ
2072

ดำ
น้ำ
2073

ฟ้าเขียว
ไม้
2074

ฟ้าเขียว
ไม้
2075

สีแดง
ไฟ
2076

สีแดง
ไฟ
2077

สีเหลือง
โลก
2078

สีเหลือง
โลก
2079