Şərq təqvimi


Şərq təqvimi
Şərqi Çin təqviminə görə 12 heyvan var. Hər heyvanın 5 rəngli elementindən biri var. Beləliklə Çin təqviminin 60 illik dövrü formalaşır.


İllərə görə Şərqi Çin təqvimi

metal
1900


metal
1901

qara
su
1902

qara
su
1903

mavi yaşıl
ağac
1904

mavi yaşıl
ağac
1905

qırmızı
atəş
1906

qırmızı
atəş
1907

sarı
yer
1908

sarı
yer
1909


metal
1910


metal
1911

qara
su
1912

qara
su
1913

mavi yaşıl
ağac
1914

mavi yaşıl
ağac
1915

qırmızı
atəş
1916

qırmızı
atəş
1917

sarı
yer
1918

sarı
yer
1919


metal
1920


metal
1921

qara
su
1922

qara
su
1923

mavi yaşıl
ağac
1924

mavi yaşıl
ağac
1925

qırmızı
atəş
1926

qırmızı
atəş
1927

sarı
yer
1928

sarı
yer
1929


metal
1930


metal
1931

qara
su
1932

qara
su
1933

mavi yaşıl
ağac
1934

mavi yaşıl
ağac
1935

qırmızı
atəş
1936

qırmızı
atəş
1937

sarı
yer
1938

sarı
yer
1939


metal
1940


metal
1941

qara
su
1942

qara
su
1943

mavi yaşıl
ağac
1944

mavi yaşıl
ağac
1945

qırmızı
atəş
1946

qırmızı
atəş
1947

sarı
yer
1948

sarı
yer
1949


metal
1950


metal
1951

qara
su
1952

qara
su
1953

mavi yaşıl
ağac
1954

mavi yaşıl
ağac
1955

qırmızı
atəş
1956

qırmızı
atəş
1957

sarı
yer
1958

sarı
yer
1959


metal
1960


metal
1961

qara
su
1962

qara
su
1963

mavi yaşıl
ağac
1964

mavi yaşıl
ağac
1965

qırmızı
atəş
1966

qırmızı
atəş
1967

sarı
yer
1968

sarı
yer
1969


metal
1970


metal
1971

qara
su
1972

qara
su
1973

mavi yaşıl
ağac
1974

mavi yaşıl
ağac
1975

qırmızı
atəş
1976

qırmızı
atəş
1977

sarı
yer
1978

sarı
yer
1979


metal
1980


metal
1981

qara
su
1982

qara
su
1983

mavi yaşıl
ağac
1984

mavi yaşıl
ağac
1985

qırmızı
atəş
1986

qırmızı
atəş
1987

sarı
yer
1988

sarı
yer
1989


metal
1990


metal
1991

qara
su
1992

qara
su
1993

mavi yaşıl
ağac
1994

mavi yaşıl
ağac
1995

qırmızı
atəş
1996

qırmızı
atəş
1997

sarı
yer
1998

sarı
yer
1999


metal
2000


metal
2001

qara
su
2002

qara
su
2003

mavi yaşıl
ağac
2004

mavi yaşıl
ağac
2005

qırmızı
atəş
2006

qırmızı
atəş
2007

sarı
yer
2008

sarı
yer
2009


metal
2010


metal
2011

qara
su
2012

qara
su
2013

mavi yaşıl
ağac
2014

mavi yaşıl
ağac
2015

qırmızı
atəş
2016

qırmızı
atəş
2017

sarı
yer
2018

sarı
yer
2019


metal
2020


metal
2021

qara
su
2022

qara
su
2023

mavi yaşıl
ağac
2024

mavi yaşıl
ağac
2025

qırmızı
atəş
2026

qırmızı
atəş
2027

sarı
yer
2028

sarı
yer
2029


metal
2030


metal
2031

qara
su
2032

qara
su
2033

mavi yaşıl
ağac
2034

mavi yaşıl
ağac
2035

qırmızı
atəş
2036

qırmızı
atəş
2037

sarı
yer
2038

sarı
yer
2039


metal
2040


metal
2041

qara
su
2042

qara
su
2043

mavi yaşıl
ağac
2044

mavi yaşıl
ağac
2045

qırmızı
atəş
2046

qırmızı
atəş
2047

sarı
yer
2048

sarı
yer
2049


metal
2050


metal
2051

qara
su
2052

qara
su
2053

mavi yaşıl
ağac
2054

mavi yaşıl
ağac
2055

qırmızı
atəş
2056

qırmızı
atəş
2057

sarı
yer
2058

sarı
yer
2059


metal
2060


metal
2061

qara
su
2062

qara
su
2063

mavi yaşıl
ağac
2064

mavi yaşıl
ağac
2065

qırmızı
atəş
2066

qırmızı
atəş
2067

sarı
yer
2068

sarı
yer
2069


metal
2070


metal
2071

qara
su
2072

qara
su
2073

mavi yaşıl
ağac
2074

mavi yaşıl
ağac
2075

qırmızı
atəş
2076

qırmızı
atəş
2077

sarı
yer
2078

sarı
yer
2079