Tanggalan Wétan


Tanggalan Wétan
Ana 12 kewan miturut tanggalan Tionghoa Wétan. Saben kewan duwe salah siji saka 5 unsur warna. Mula mbentuk siklus 60 taun tanggalan Tionghoa.


Tanggalan Tionghoa Wétan miturut taun
putih
logam
1900

putih
logam
1901

ireng
banyu
1902

ireng
banyu
1903

ijo-biru
kayu
1904

ijo-biru
kayu
1905

abang
geni
1906

abang
geni
1907

kuning
bumi
1908

kuning
bumi
1909

putih
logam
1910

putih
logam
1911

ireng
banyu
1912

ireng
banyu
1913

ijo-biru
kayu
1914

ijo-biru
kayu
1915

abang
geni
1916

abang
geni
1917

kuning
bumi
1918

kuning
bumi
1919

putih
logam
1920

putih
logam
1921

ireng
banyu
1922

ireng
banyu
1923

ijo-biru
kayu
1924

ijo-biru
kayu
1925

abang
geni
1926

abang
geni
1927

kuning
bumi
1928

kuning
bumi
1929

putih
logam
1930

putih
logam
1931

ireng
banyu
1932

ireng
banyu
1933

ijo-biru
kayu
1934

ijo-biru
kayu
1935

abang
geni
1936

abang
geni
1937

kuning
bumi
1938

kuning
bumi
1939

putih
logam
1940

putih
logam
1941

ireng
banyu
1942

ireng
banyu
1943

ijo-biru
kayu
1944

ijo-biru
kayu
1945

abang
geni
1946

abang
geni
1947

kuning
bumi
1948

kuning
bumi
1949

putih
logam
1950

putih
logam
1951

ireng
banyu
1952

ireng
banyu
1953

ijo-biru
kayu
1954

ijo-biru
kayu
1955

abang
geni
1956

abang
geni
1957

kuning
bumi
1958

kuning
bumi
1959

putih
logam
1960

putih
logam
1961

ireng
banyu
1962

ireng
banyu
1963

ijo-biru
kayu
1964

ijo-biru
kayu
1965

abang
geni
1966

abang
geni
1967

kuning
bumi
1968

kuning
bumi
1969

putih
logam
1970

putih
logam
1971

ireng
banyu
1972

ireng
banyu
1973

ijo-biru
kayu
1974

ijo-biru
kayu
1975

abang
geni
1976

abang
geni
1977

kuning
bumi
1978

kuning
bumi
1979

putih
logam
1980

putih
logam
1981

ireng
banyu
1982

ireng
banyu
1983

ijo-biru
kayu
1984

ijo-biru
kayu
1985

abang
geni
1986

abang
geni
1987

kuning
bumi
1988

kuning
bumi
1989

putih
logam
1990

putih
logam
1991

ireng
banyu
1992

ireng
banyu
1993

ijo-biru
kayu
1994

ijo-biru
kayu
1995

abang
geni
1996

abang
geni
1997

kuning
bumi
1998

kuning
bumi
1999

putih
logam
2000

putih
logam
2001

ireng
banyu
2002

ireng
banyu
2003

ijo-biru
kayu
2004

ijo-biru
kayu
2005

abang
geni
2006

abang
geni
2007

kuning
bumi
2008

kuning
bumi
2009

putih
logam
2010

putih
logam
2011

ireng
banyu
2012

ireng
banyu
2013

ijo-biru
kayu
2014

ijo-biru
kayu
2015

abang
geni
2016

abang
geni
2017

kuning
bumi
2018

kuning
bumi
2019

putih
logam
2020

putih
logam
2021

ireng
banyu
2022

ireng
banyu
2023

ijo-biru
kayu
2024

ijo-biru
kayu
2025

abang
geni
2026

abang
geni
2027

kuning
bumi
2028

kuning
bumi
2029

putih
logam
2030

putih
logam
2031

ireng
banyu
2032

ireng
banyu
2033

ijo-biru
kayu
2034

ijo-biru
kayu
2035

abang
geni
2036

abang
geni
2037

kuning
bumi
2038

kuning
bumi
2039

putih
logam
2040

putih
logam
2041

ireng
banyu
2042

ireng
banyu
2043

ijo-biru
kayu
2044

ijo-biru
kayu
2045

abang
geni
2046

abang
geni
2047

kuning
bumi
2048

kuning
bumi
2049

putih
logam
2050

putih
logam
2051

ireng
banyu
2052

ireng
banyu
2053

ijo-biru
kayu
2054

ijo-biru
kayu
2055

abang
geni
2056

abang
geni
2057

kuning
bumi
2058

kuning
bumi
2059

putih
logam
2060

putih
logam
2061

ireng
banyu
2062

ireng
banyu
2063

ijo-biru
kayu
2064

ijo-biru
kayu
2065

abang
geni
2066

abang
geni
2067

kuning
bumi
2068

kuning
bumi
2069

putih
logam
2070

putih
logam
2071

ireng
banyu
2072

ireng
banyu
2073

ijo-biru
kayu
2074

ijo-biru
kayu
2075

abang
geni
2076

abang
geni
2077

kuning
bumi
2078

kuning
bumi
2079