Sharqiy taqvim


Sharqiy taqvim
Sharqiy Xitoy taqvimiga ko'ra 12 ta hayvon mavjud. Har bir hayvon 5 ta rangli elementdan bittasiga ega. Shunday qilib Xitoy taqvimining 60 yillik tsiklini shakllantirish.


Sharqiy Xitoy taqvimi yillar bo'yicha
oq
metall
1900

oq
metall
1901

qora
suv
1902

qora
suv
1903

ko'k-yashil
yog'och
1904

ko'k-yashil
yog'och
1905

qizil
olov
1906

qizil
olov
1907

sariq
er
1908

sariq
er
1909

oq
metall
1910

oq
metall
1911

qora
suv
1912

qora
suv
1913

ko'k-yashil
yog'och
1914

ko'k-yashil
yog'och
1915

qizil
olov
1916

qizil
olov
1917

sariq
er
1918

sariq
er
1919

oq
metall
1920

oq
metall
1921

qora
suv
1922

qora
suv
1923

ko'k-yashil
yog'och
1924

ko'k-yashil
yog'och
1925

qizil
olov
1926

qizil
olov
1927

sariq
er
1928

sariq
er
1929

oq
metall
1930

oq
metall
1931

qora
suv
1932

qora
suv
1933

ko'k-yashil
yog'och
1934

ko'k-yashil
yog'och
1935

qizil
olov
1936

qizil
olov
1937

sariq
er
1938

sariq
er
1939

oq
metall
1940

oq
metall
1941

qora
suv
1942

qora
suv
1943

ko'k-yashil
yog'och
1944

ko'k-yashil
yog'och
1945

qizil
olov
1946

qizil
olov
1947

sariq
er
1948

sariq
er
1949

oq
metall
1950

oq
metall
1951

qora
suv
1952

qora
suv
1953

ko'k-yashil
yog'och
1954

ko'k-yashil
yog'och
1955

qizil
olov
1956

qizil
olov
1957

sariq
er
1958

sariq
er
1959

oq
metall
1960

oq
metall
1961

qora
suv
1962

qora
suv
1963

ko'k-yashil
yog'och
1964

ko'k-yashil
yog'och
1965

qizil
olov
1966

qizil
olov
1967

sariq
er
1968

sariq
er
1969

oq
metall
1970

oq
metall
1971

qora
suv
1972

qora
suv
1973

ko'k-yashil
yog'och
1974

ko'k-yashil
yog'och
1975

qizil
olov
1976

qizil
olov
1977

sariq
er
1978

sariq
er
1979

oq
metall
1980

oq
metall
1981

qora
suv
1982

qora
suv
1983

ko'k-yashil
yog'och
1984

ko'k-yashil
yog'och
1985

qizil
olov
1986

qizil
olov
1987

sariq
er
1988

sariq
er
1989

oq
metall
1990

oq
metall
1991

qora
suv
1992

qora
suv
1993

ko'k-yashil
yog'och
1994

ko'k-yashil
yog'och
1995

qizil
olov
1996

qizil
olov
1997

sariq
er
1998

sariq
er
1999

oq
metall
2000

oq
metall
2001

qora
suv
2002

qora
suv
2003

ko'k-yashil
yog'och
2004

ko'k-yashil
yog'och
2005

qizil
olov
2006

qizil
olov
2007

sariq
er
2008

sariq
er
2009

oq
metall
2010

oq
metall
2011

qora
suv
2012

qora
suv
2013

ko'k-yashil
yog'och
2014

ko'k-yashil
yog'och
2015

qizil
olov
2016

qizil
olov
2017

sariq
er
2018

sariq
er
2019

oq
metall
2020

oq
metall
2021

qora
suv
2022

qora
suv
2023

ko'k-yashil
yog'och
2024

ko'k-yashil
yog'och
2025

qizil
olov
2026

qizil
olov
2027

sariq
er
2028

sariq
er
2029

oq
metall
2030

oq
metall
2031

qora
suv
2032

qora
suv
2033

ko'k-yashil
yog'och
2034

ko'k-yashil
yog'och
2035

qizil
olov
2036

qizil
olov
2037

sariq
er
2038

sariq
er
2039

oq
metall
2040

oq
metall
2041

qora
suv
2042

qora
suv
2043

ko'k-yashil
yog'och
2044

ko'k-yashil
yog'och
2045

qizil
olov
2046

qizil
olov
2047

sariq
er
2048

sariq
er
2049

oq
metall
2050

oq
metall
2051

qora
suv
2052

qora
suv
2053

ko'k-yashil
yog'och
2054

ko'k-yashil
yog'och
2055

qizil
olov
2056

qizil
olov
2057

sariq
er
2058

sariq
er
2059

oq
metall
2060

oq
metall
2061

qora
suv
2062

qora
suv
2063

ko'k-yashil
yog'och
2064

ko'k-yashil
yog'och
2065

qizil
olov
2066

qizil
olov
2067

sariq
er
2068

sariq
er
2069

oq
metall
2070

oq
metall
2071

qora
suv
2072

qora
suv
2073

ko'k-yashil
yog'och
2074

ko'k-yashil
yog'och
2075

qizil
olov
2076

qizil
olov
2077

sariq
er
2078

sariq
er
2079