ปฏิทินปี 2024 สำหรับประเทศไทย


2024
ปี
เกรกอเรียนปีอธิกสุรทิน 366 วันต่อปี ในปี 2024 มีวันหยุด 34 วันหยุดและวันหยุดในประเทศไทย ในปฏิทินจีนตะวันออกปี 2024 ปีมะโรง ปีเริ่มในในวันจันทร์และสิ้นสุดในวันอังคาร
ปฏิทิน / วันนี้จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31ปฏิทินวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์ในปี 2024 สำหรับประเทศไทย1 ม.ค. 2024 วันปีใหม่
13 ม.ค. 2024 วันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 2024 วันครู
10 ก.พ. 2024 วันตรุษจีน
11 ก.พ. 2024 วันที่สองของวันตรุษจีน
12 ก.พ. 2024 วันที่สามของวันตรุษจีน
14 ก.พ. 2024 วันวาเลนไทน์
20 มี.ค. 2024 มีนาคม Equinox
5 เม.ย. 2024 สังเกตวันจักรี
6 เม.ย. 2024 วันงาน
13 เม.ย. 2024 สงกรานต์
14 เม.ย. 2024 สงกรานต์
15 เม.ย. 2024 สงกรานต์
16 เม.ย. 2024 สังเกตสงกรานต์
1 พ.ค. 2024 วันแรงงาน
4 พ.ค. 2024 วันฉัตรมงคล
6 พ.ค. 2024 สังเกตวันฉัตรมงคล
3 มิ.ย. 2024 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา
21 มิ.ย. 2024 มิถุนายนครีษมายัน
28 ก.ค. 2024 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรลงกรณ
29 ก.ค. 2024 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์
12 ส.ค. 2024 พระบรมราชินีนาถ
22 ก.ย. 2024 กันยายน Equinox
13 ต.ค. 2024 วันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14 ต.ค. 2024 วันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ต.ค. 2024 วันปิยมหาราช
31 ต.ค. 2024 วันฮาโลวีน
5 ธ.ค. 2024 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10 ธ.ค. 2024 วันรัฐธรรมนูญ
21 ธ.ค. 2024 ธันวาคมครีษมายัน
24 ธ.ค. 2024 คริสต์มาสอีฟ
25 ธ.ค. 2024 วันคริสมาสต์
31 ธ.ค. 2024 วันส่งท้ายปีเก่า
5 ธ.ค. 2024 วันพ่อดาวน์โหลดและพิมพ์ปฏิทิน PDF พร้อมวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับปี 2024 สำหรับประเทศไทยปฏิทินแนวตั้งวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวตั้งโดยไม่มีวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวนอนวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวนอนโดยไม่มีวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์