2024 lịch cho việt nam


2024
năm
Gregorian, năm nhuận, 366 ngày một năm. Năm 2024, có 23 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam. Theo lịch phương Đông của Trung Quốc, năm 2024 năm của Rồng. Năm bắt đầu vào thứ hai và kết thúc vào thứ ba.
Lịch / Hôm nay



Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Lịch nghỉ lễ và cuối tuần trong năm 2024 cho việt nam



1 thg 1, 2024 Ngày quốc tế năm mới
9 thg 2, 2024 Đêm giao thừa việt nam
10 thg 2, 2024 Tết việt nam
11 thg 2, 2024 Tết
12 thg 2, 2024 Tết
13 thg 2, 2024 Tết
14 thg 2, 2024 Tết
14 thg 2, 2024 ngày lễ tình nhân
20 thg 3, 2024 Khoảng cách tháng ba
18 thg 4, 2024 Lễ hội Vua Hùng
30 thg 4, 2024 Ngày giải phóng
1 thg 5, 2024 ngay quôc tê lao động
21 thg 6, 2024 Hạ chí tháng sáu
28 thg 6, 2024 Ngày gia đình việt nam
2 thg 9, 2024 Ngày Quốc Khánh
22 thg 9, 2024 Tháng 9 Equinox
20 thg 10, 2024 Ngày phụ nữ việt nam
31 thg 10, 2024 Halloween
21 thg 12, 2024 Hạ chí tháng mười hai
24 thg 12, 2024 đêm Giáng sinh
25 thg 12, 2024 ngày Giáng Sinh
31 thg 12, 2024 Đêm giao thừa quốc tế
30 thg 4, 2024 Ngày thống nhất



Tải xuống và in lịch PDF với các ngày lễ và cuối tuần cho năm 2024 cho việt nam



Lịch chân dung ngày lễ
Tải xuống
In
Lịch chân dung không có ngày nghỉ
Tải xuống
In
Lịch ngày lễ
Tải xuống
In
Lịch ngang không có ngày lễ
Tải xuống
In