Tháng 8 năm 2024 theo lịch cho việt nam


Tháng 8
2024 năm
Tháng 8 có 31 ngày. Đây là 8 tháng của năm 2024. Mùa trong năm: mùa hè. Tháng 8 bắt đầu vào thứ Năm và kết thúc vào thứ bảy. Vào Tháng 8 năm 2024, có 0 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam.