Tháng 4 năm 2024 theo lịch cho việt nam


Tháng 4
2024 năm
Tháng 4 có 30 ngày. Đây là 4 tháng của năm 2024. Mùa trong năm: mùa xuân. Tháng 4 bắt đầu vào thứ hai và kết thúc vào thứ ba. Vào Tháng 4 năm 2024, có 3 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam.


Tháng 4
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CNLịch nghỉ lễ và cuối tuần vào Tháng 4 năm 2024 cho việt nam18 thg 4, 2024 Lễ hội Vua Hùng
30 thg 4, 2024 Ngày giải phóng
30 thg 4, 2024 Ngày thống nhất