Tháng 7 năm 2024 theo lịch cho việt nam


Tháng 7
2024 năm
Tháng 7 có 31 ngày. Đây là 7 tháng của năm 2024. Mùa trong năm: mùa hè. Tháng 7 bắt đầu vào thứ hai và kết thúc vào thứ Tư. Vào Tháng 7 năm 2024, có 0 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam.