Tháng 10 năm 2024 theo lịch cho việt nam


Tháng 10
2024 năm
Tháng 10 có 31 ngày. Đây là 10 tháng của năm 2024. Mùa trong năm: mùa thu. Tháng 10 bắt đầu vào thứ ba và kết thúc vào thứ Năm. Vào Tháng 10 năm 2024, có 2 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam.

Lịch nghỉ lễ và cuối tuần vào Tháng 10 năm 2024 cho việt nam20 thg 10, 2024 Ngày phụ nữ việt nam
31 thg 10, 2024 Halloween