ปฏิทินสำหรับฤดูใบไม้ร่วงปี 2023 สำหรับประเทศไทย


ฤดูใบไม้ร่วง
2023 ปี
ในฤดูใบไม้ร่วง 2023 ในประเทศไทยมีวันหยุด 4 วันหยุดและวันหยุด ฤดูใบไม้ร่วงปี 2023 เริ่มในวันศุกร์และสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีที่


จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30ปฏิทินวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับฤดูใบไม้ร่วงปี 2023 สำหรับประเทศไทย23 ก.ย. 2023 กันยายน Equinox
13 ต.ค. 2023 วันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ต.ค. 2023 วันปิยมหาราช
31 ต.ค. 2023 วันฮาโลวีน