ปฏิทินเดือนมิถุนายน 2023 สำหรับประเทศไทย


มิถุนายน
2023 ปี
เดือนมิถุนายนมี 30 วัน วัน นี่คือ 6 เดือนของปี 2023 ฤดูกาลของปี: ฤดูร้อน เดือนมิถุนายนเริ่มในวันพฤหัสบดีที่และสิ้นสุดในวันศุกร์ ในเดือนมิถุนายน 2023 มี3 วันหยุดและวันหยุดในประเทศไทย


มิถุนายน
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.ปฏิทินวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์มิถุนายน 2023 สำหรับประเทศไทย3 มิ.ย. 2023 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา
5 มิ.ย. 2023 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา
21 มิ.ย. 2023 มิถุนายนครีษมายัน