Tháng 6 năm 2023 theo lịch cho việt nam


Tháng 6
2023 năm
Tháng 6 có 30 ngày. Đây là 6 tháng của năm 2023. Mùa trong năm: mùa hè. Tháng 6 bắt đầu vào thứ Năm và kết thúc vào thứ Sáu. Vào Tháng 6 năm 2023, có 2 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam.


Tháng 6
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN



Lịch nghỉ lễ và cuối tuần vào Tháng 6 năm 2023 cho việt nam



21 thg 6, 2023 Hạ chí tháng sáu
28 thg 6, 2023 Ngày gia đình việt nam