Tháng 7 năm 2023 theo lịch cho việt nam


Tháng 7
2023 năm
Tháng 7 có 31 ngày. Đây là 7 tháng của năm 2023. Mùa trong năm: mùa hè. Tháng 7 bắt đầu vào thứ bảy và kết thúc vào thứ hai. Vào Tháng 7 năm 2023, có 0 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam.