Lịch cho mùa xuân năm 2023 cho việt nam


Mùa xuân
2023 năm
Vào mùa xuân năm 2023, có 8 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam. Mùa xuân năm 2023 bắt đầu vào thứ Tư và kết thúc vào thứ Tư.


Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Lịch nghỉ lễ và cuối tuần cho mùa xuân năm 2023 cho việt nam21 thg 3, 2023 Khoảng cách tháng ba
29 thg 4, 2023 Lễ hội Vua Hùng
30 thg 4, 2023 Ngày giải phóng
1 thg 5, 2023 Ngày giải phóng
1 thg 5, 2023 ngay quôc tê lao động
2 thg 5, 2023 Ngày quốc tế lao động
30 thg 4, 2023 Ngày thống nhất
1 thg 5, 2023 Ngày thống nhất