Tháng 10 năm 2023 theo lịch cho việt nam


Tháng 10
2023 năm
Tháng 10 có 31 ngày. Đây là 10 tháng của năm 2023. Mùa trong năm: mùa thu. Tháng 10 bắt đầu vào ngày Chủ nhật và kết thúc vào thứ ba. Vào Tháng 10 năm 2023, có 2 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam.

Lịch nghỉ lễ và cuối tuần vào Tháng 10 năm 2023 cho việt nam20 thg 10, 2023 Ngày phụ nữ việt nam
31 thg 10, 2023 Halloween