Lịch cho mùa thu năm 2023 cho việt nam


Mùa thu
2023 năm
Vào mùa thu năm 2023, có 5 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam. Mùa thu năm 2023 bắt đầu vào thứ Sáu và kết thúc vào thứ Năm.


Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Lịch nghỉ lễ và cuối tuần cho mùa thu năm 2023 cho việt nam2 thg 9, 2023 Ngày Quốc Khánh
4 thg 9, 2023 Ngày quốc khánh
23 thg 9, 2023 Tháng 9 Equinox
20 thg 10, 2023 Ngày phụ nữ việt nam
31 thg 10, 2023 Halloween