2022 lịch cho việt nam


2022
năm
Gregorian, không phải năm nhuận, 365 ngày một năm. Năm 2022, có 27 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam. Theo lịch phương Đông của Trung Quốc, năm 2022 năm con hổ. Năm bắt đầu vào thứ bảy và kết thúc vào thứ bảy.
Lịch / Hôm nayTh 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Lịch nghỉ lễ và cuối tuần trong năm 2022 cho việt nam1 thg 1, 2022 Ngày quốc tế năm mới
3 thg 1, 2022 Ngày quốc tế đầu năm mới được quan sát
31 thg 1, 2022 Đêm giao thừa việt nam
1 thg 2, 2022 Tết việt nam
2 thg 2, 2022 Tết
3 thg 2, 2022 Tết
4 thg 2, 2022 Tết
5 thg 2, 2022 Tết
14 thg 2, 2022 ngày lễ tình nhân
20 thg 3, 2022 Khoảng cách tháng ba
10 thg 4, 2022 Lễ hội Vua Hùng
30 thg 4, 2022 Ngày giải phóng
1 thg 5, 2022 ngay quôc tê lao động
2 thg 5, 2022 Ngày giải phóng
3 thg 5, 2022 Ngày quốc tế lao động
21 thg 6, 2022 Hạ chí tháng sáu
28 thg 6, 2022 Ngày gia đình việt nam
2 thg 9, 2022 Ngày Quốc Khánh
23 thg 9, 2022 Tháng 9 Equinox
20 thg 10, 2022 Ngày phụ nữ việt nam
31 thg 10, 2022 Halloween
22 thg 12, 2022 Hạ chí tháng mười hai
24 thg 12, 2022 đêm Giáng sinh
25 thg 12, 2022 ngày Giáng Sinh
31 thg 12, 2022 Đêm giao thừa quốc tế
30 thg 4, 2022 Ngày thống nhất
2 thg 5, 2022 Ngày thống nhấtTải xuống và in lịch PDF với các ngày lễ và cuối tuần cho năm 2022 cho việt namLịch chân dung ngày lễ
Tải xuống
In
Lịch chân dung không có ngày nghỉ
Tải xuống
In
Lịch ngày lễ
Tải xuống
In
Lịch ngang không có ngày lễ
Tải xuống
In
Lịch chân dung trong năm theo mùa với các ngày lễ
Tải xuống
In
Lịch chân dung trong năm theo mùa với các ngày lễ
Tải xuống
In
lịch phong cảnh trong năm theo mùa với các ngày lễ
Tải xuống
In
lịch phong cảnh trong năm theo mùa với các ngày lễ
Tải xuống
In