ปฏิทินปี 2022 สำหรับประเทศไทย


2022
ปี
เกรกอเรียนไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน 365 วันต่อปี ในปี 2022 มีวันหยุด 33 วันหยุดและวันหยุดในประเทศไทย ในปฏิทินจีนตะวันออกปี 2022 ปีขาล ปีเริ่มในวันเสาร์และสิ้นสุดวันเสาร์
ปฏิทิน / วันนี้จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31ปฏิทินวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์ในปี 2022 สำหรับประเทศไทย1 ม.ค. 2022 วันปีใหม่
3 ม.ค. 2022 สังเกตวันปีใหม่
8 ม.ค. 2022 วันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 2022 วันครู
1 ก.พ. 2022 วันตรุษจีน
2 ก.พ. 2022 วันที่สองของวันตรุษจีน
3 ก.พ. 2022 วันที่สามของวันตรุษจีน
14 ก.พ. 2022 วันวาเลนไทน์
20 มี.ค. 2022 มีนาคม Equinox
6 เม.ย. 2022 วันงาน
13 เม.ย. 2022 สงกรานต์
14 เม.ย. 2022 สงกรานต์
15 เม.ย. 2022 สงกรานต์
1 พ.ค. 2022 วันแรงงาน
2 พ.ค. 2022 สังเกตวันแรงงาน
4 พ.ค. 2022 วันฉัตรมงคล
3 มิ.ย. 2022 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา
21 มิ.ย. 2022 มิถุนายนครีษมายัน
28 ก.ค. 2022 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรลงกรณ
12 ส.ค. 2022 พระบรมราชินีนาถ
23 ก.ย. 2022 กันยายน Equinox
13 ต.ค. 2022 วันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ต.ค. 2022 วันปิยมหาราช
24 ต.ค. 2022 วันปิยมหาราช
31 ต.ค. 2022 วันฮาโลวีน
5 ธ.ค. 2022 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10 ธ.ค. 2022 วันรัฐธรรมนูญ
12 ธ.ค. 2022 สังเกตวันรัฐธรรมนูญ
22 ธ.ค. 2022 ธันวาคมครีษมายัน
24 ธ.ค. 2022 คริสต์มาสอีฟ
25 ธ.ค. 2022 วันคริสมาสต์
31 ธ.ค. 2022 วันส่งท้ายปีเก่า
5 ธ.ค. 2022 วันพ่อดาวน์โหลดและพิมพ์ปฏิทิน PDF พร้อมวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับปี 2022 สำหรับประเทศไทยปฏิทินแนวตั้งวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวตั้งโดยไม่มีวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวนอนวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวนอนโดยไม่มีวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวตั้งสำหรับปีตามฤดูกาลพร้อมวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวตั้งสำหรับปีตามฤดูกาลพร้อมวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวนอนสำหรับปีตามฤดูกาลพร้อมวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวนอนสำหรับปีตามฤดูกาลพร้อมวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์