ปฏิทินปี 2021 สำหรับประเทศไทย


2021
ปี
เกรกอเรียนไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน 365 วันต่อปี ในปี 2021 มีวันหยุด 41 วันหยุดและวันหยุดในประเทศไทย ในปฏิทินจีนตะวันออกปี 2021 ปีวัว ปีเริ่มในในวันศุกร์และสิ้นสุดในวันศุกร์
ปฏิทิน / วันนี้จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31ปฏิทินวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์ในปี 2021 สำหรับประเทศไทย1 ม.ค. 2021 วันปีใหม่
9 ม.ค. 2021 วันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 2021 วันครู
12 ก.พ. 2021 วันตรุษจีน
13 ก.พ. 2021 วันที่สองของวันตรุษจีน
14 ก.พ. 2021 วันที่สามของวันตรุษจีน
14 ก.พ. 2021 วันวาเลนไทน์
27 ก.พ. 2021 มหาบูชา
20 มี.ค. 2021 มีนาคม Equinox
6 เม.ย. 2021 วันงาน
13 เม.ย. 2021 สงกรานต์
14 เม.ย. 2021 สงกรานต์
15 เม.ย. 2021 สงกรานต์
1 พ.ค. 2021 วันแรงงาน
3 พ.ค. 2021 สังเกตวันแรงงาน
4 พ.ค. 2021 วันฉัตรมงคล
11 พ.ค. 2021 วันพระราชพิธีพืชมงคล
26 พ.ค. 2021 วิสาขาทิ้งไป
3 มิ.ย. 2021 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา
21 มิ.ย. 2021 มิถุนายนครีษมายัน
24 ก.ค. 2021 เหลือจริง
25 ก.ค. 2021 วันเข้าพรรษา
26 ก.ค. 2021 Asha Bacha สังเกตเห็น
26 ก.ค. 2021 วันเข้าพรรษา
28 ก.ค. 2021 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรลงกรณ
12 ส.ค. 2021 พระบรมราชินีนาถ
23 ก.ย. 2021 กันยายน Equinox
13 ต.ค. 2021 วันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ต.ค. 2021 วันปิยมหาราช
25 ต.ค. 2021 วันปิยมหาราช
31 ต.ค. 2021 วันฮาโลวีน
19 พ.ย. 2021 วันลอยกระทง
5 ธ.ค. 2021 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6 ธ.ค. 2021 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10 ธ.ค. 2021 วันรัฐธรรมนูญ
21 ธ.ค. 2021 ธันวาคมครีษมายัน
24 ธ.ค. 2021 คริสต์มาสอีฟ
25 ธ.ค. 2021 วันคริสมาสต์
31 ธ.ค. 2021 วันส่งท้ายปีเก่า
5 ธ.ค. 2021 วันพ่อ
6 ธ.ค. 2021 วันพ่อแห่งชาติดาวน์โหลดและพิมพ์ปฏิทิน PDF พร้อมวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับปี 2021 สำหรับประเทศไทยปฏิทินแนวตั้งวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวตั้งโดยไม่มีวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวนอนวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวนอนโดยไม่มีวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวตั้งสำหรับปีตามฤดูกาลพร้อมวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวตั้งสำหรับปีตามฤดูกาลพร้อมวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวนอนสำหรับปีตามฤดูกาลพร้อมวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวนอนสำหรับปีตามฤดูกาลพร้อมวันหยุด
ดาวน์โหลด
พิมพ์