2021 lịch cho việt nam


2021
năm
Gregorian, không phải năm nhuận, 365 ngày một năm. Năm 2021, có 24 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam. Theo lịch phương Đông của Trung Quốc, năm 2021 năm con bò. Năm bắt đầu vào thứ Sáu và kết thúc vào thứ Sáu.
Lịch / Hôm nayTh 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Lịch nghỉ lễ và cuối tuần trong năm 2021 cho việt nam1 thg 1, 2021 Ngày quốc tế năm mới
11 thg 2, 2021 Đêm giao thừa việt nam
12 thg 2, 2021 Tết việt nam
13 thg 2, 2021 Tết
14 thg 2, 2021 Tết
14 thg 2, 2021 ngày lễ tình nhân
15 thg 2, 2021 Tết
16 thg 2, 2021 Tết
20 thg 3, 2021 Khoảng cách tháng ba
21 thg 4, 2021 Lễ hội Vua Hùng
30 thg 4, 2021 Ngày giải phóng
1 thg 5, 2021 ngay quôc tê lao động
3 thg 5, 2021 Ngày quốc tế lao động
21 thg 6, 2021 Hạ chí tháng sáu
28 thg 6, 2021 Ngày gia đình việt nam
2 thg 9, 2021 Ngày Quốc Khánh
23 thg 9, 2021 Tháng 9 Equinox
20 thg 10, 2021 Ngày phụ nữ việt nam
31 thg 10, 2021 Halloween
21 thg 12, 2021 Hạ chí tháng mười hai
24 thg 12, 2021 đêm Giáng sinh
25 thg 12, 2021 ngày Giáng Sinh
31 thg 12, 2021 Đêm giao thừa quốc tế
30 thg 4, 2021 Ngày thống nhấtTải xuống và in lịch PDF với các ngày lễ và cuối tuần cho năm 2021 cho việt namLịch chân dung ngày lễ
Tải xuống
In
Lịch chân dung không có ngày nghỉ
Tải xuống
In
Lịch ngày lễ
Tải xuống
In
Lịch ngang không có ngày lễ
Tải xuống
In
Lịch chân dung trong năm theo mùa với các ngày lễ
Tải xuống
In
Lịch chân dung trong năm theo mùa với các ngày lễ
Tải xuống
In
lịch phong cảnh trong năm theo mùa với các ngày lễ
Tải xuống
In
lịch phong cảnh trong năm theo mùa với các ngày lễ
Tải xuống
In