ปฏิทินเดือนธันวาคม 2022 สำหรับประเทศไทย


ธันวาคม
2022 ปี
เดือนธันวาคมมี 31 วัน วัน นี่คือ 12 เดือนของปี 2022 ฤดูกาลของปี: ฤดูหนาว เดือนธันวาคมเริ่มในวันพฤหัสบดีที่และสิ้นสุดวันเสาร์ ในเดือนธันวาคม 2022 มี8 วันหยุดและวันหยุดในประเทศไทยธันวาคม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.ปฏิทินวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์ธันวาคม 2022 สำหรับประเทศไทย5 ธ.ค. 2022 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10 ธ.ค. 2022 วันรัฐธรรมนูญ
12 ธ.ค. 2022 สังเกตวันรัฐธรรมนูญ
22 ธ.ค. 2022 ธันวาคมครีษมายัน
24 ธ.ค. 2022 คริสต์มาสอีฟ
25 ธ.ค. 2022 วันคริสมาสต์
31 ธ.ค. 2022 วันส่งท้ายปีเก่า
5 ธ.ค. 2022 วันพ่อดาวน์โหลดและพิมพ์ปฏิทิน PDF พร้อมวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับเดือนธันวาคม 2022 สำหรับประเทศไทยปฏิทินแนวตั้งพร้อมวันหยุดเป็นเวลาหนึ่งเดือน
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวตั้งโดยไม่มีวันหยุดเป็นเวลาหนึ่งเดือน
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวนอนพร้อมวันหยุดเป็นเวลาหนึ่งเดือน
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวนอนโดยไม่มีวันหยุดเป็นเวลาหนึ่งเดือน
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวตั้งโดยไม่มีวันหยุดปีต่อเดือน
ดาวน์โหลด
พิมพ์
ปฏิทินแนวนอนโดยไม่มีวันหยุดปีต่อเดือน
ดาวน์โหลด
พิมพ์