Tháng 1 năm 2022 theo lịch cho việt nam


Tháng 1
2022 năm
Tháng 1 có 31 ngày. Đây là 1 tháng của năm 2022. Mùa trong năm: mùa đông. Tháng 1 bắt đầu vào thứ bảy và kết thúc vào thứ hai. Vào Tháng 1 năm 2022, có 3 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam.


Lịch nghỉ lễ và cuối tuần vào Tháng 1 năm 2022 cho việt nam1 thg 1, 2022 Ngày quốc tế năm mới
3 thg 1, 2022 Ngày quốc tế đầu năm mới được quan sát
31 thg 1, 2022 Đêm giao thừa việt namTải xuống và in lịch PDF với các ngày lễ và cuối tuần vào Tháng 1 năm 2022 cho việt namLịch chân dung với các ngày lễ trong một tháng
Tải xuống
In
Lịch chân dung không có ngày nghỉ trong một tháng
Tải xuống
In
Lịch ngang với các ngày lễ trong một tháng
Tải xuống
In
Lịch ngang không có ngày nghỉ trong một tháng
Tải xuống
In
Lịch chân dung không có ngày nghỉ trong năm theo tháng
Tải xuống
In
Lịch phong cảnh không có ngày nghỉ trong năm theo tháng
Tải xuống
In