Các ngày lễ ở Ukraine vào năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Ukraine cho năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Ukraine vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Ukraine
2 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Ukraine
7 thg 1, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
14 thg 1, 2023
Sự quan sát,Chính thống giáo
Ukraine
22 thg 1, 2023
Sự quan sát
Ukraine
25 thg 1, 2023
Sự quan sát
Ukraine
14 thg 2, 2023
Sự quan sát
Ukraine
8 thg 3, 2023
lễ quốc gia
Ukraine
20 thg 3, 2023
Mùa
Ukraine
26 thg 3, 2023
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Ukraine
1 thg 4, 2023
Sự quan sát
Ukraine
16 thg 4, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
17 thg 4, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
1 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Ukraine
9 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Ukraine
9 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Ukraine
14 thg 5, 2023
Sự quan sát
Ukraine
20 thg 5, 2023
Sự quan sát
Ukraine
28 thg 5, 2023
Sự quan sát
Ukraine
4 thg 6, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
5 thg 6, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
21 thg 6, 2023
Mùa
Ukraine
28 thg 6, 2023
lễ quốc gia
Ukraine
2 thg 7, 2023
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2023
Sự quan sát
Ukraine
8 thg 7, 2023
Sự quan sát
Ukraine
28 thg 7, 2023
Sự quan sát
Ukraine
24 thg 8, 2023
lễ quốc gia
Ukraine
23 thg 9, 2023
Mùa
Ukraine
1 thg 10, 2023
Sự quan sát
Ukraine
14 thg 10, 2023
lễ quốc gia
Ukraine
29 thg 10, 2023
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Ukraine
21 thg 11, 2023
Sự quan sát
Ukraine
6 thg 12, 2023
Sự quan sát
Ukraine
19 thg 12, 2023
Sự quan sát,Chính thống giáo
Ukraine
22 thg 12, 2023
Mùa
Ukraine
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
Ukraine