Đêm Kupala năm 2023 ở Ukraine


2023
năm
Đêm Kupala năm 2023 có phải là một ngày nghỉ chính thức ở Ukraine hay không? Đêm Kupala ở Ukraine là một Sự quan sát.
Đêm Kupala sắp tới những ngày nghỉ lễ ở UkraineNgày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
7 thg 7, 2000
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2001
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2002
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2003
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2004
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2005
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2006
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2007
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2008
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2009
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2010
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2011
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2012
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2013
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2014
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2015
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2016
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2017
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2018
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2019
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2020
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2021
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2022
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2023
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2024
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2025
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2026
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2027
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2028
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2029
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine
7 thg 7, 2030
Đêm Kupala
Sự quan sát
Ukraine