Ngày nghỉ hôm nay


2023
năm
Ngày lễ được tổ chức vào 6 tháng 12 2023 trên thế giới.Ngày hôm nay 6 tháng 12 2023 trên thế giới là ngày lễ gìNgày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
6 thg 12, 2023
Sự quan sát
6 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
6 thg 12, 2023
lễ quốc gia
6 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
6 thg 12, 2023
Sự quan sát
6 thg 12, 2023
Sự quan sát
6 thg 12, 2023
Ngày lễ cộng đồng tự trị
6 thg 12, 2023
Sự quan sát
6 thg 12, 2023
Sự quan sát