Ngày lễ giáng sinh công giáo năm 2023 ở Ukraine


2023
năm
Ngày lễ giáng sinh công giáo năm 2023 có phải là một ngày nghỉ chính thức ở Ukraine hay không? Ngày lễ giáng sinh công giáo ở Ukraine là một lễ quốc gia.
Ngày lễ giáng sinh công giáo sắp tới những ngày nghỉ lễ ở UkraineNgày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
25 thg 12, 2017
Ngày lễ giáng sinh công giáo
lễ quốc gia
Ukraine
25 thg 12, 2018
Ngày lễ giáng sinh công giáo
lễ quốc gia
Ukraine
25 thg 12, 2019
Ngày lễ giáng sinh công giáo
lễ quốc gia
Ukraine
25 thg 12, 2020
Ngày lễ giáng sinh công giáo
lễ quốc gia
Ukraine
25 thg 12, 2021
Ngày lễ giáng sinh công giáo
lễ quốc gia
Ukraine
25 thg 12, 2022
Ngày lễ giáng sinh công giáo
lễ quốc gia
Ukraine
25 thg 12, 2023
Ngày lễ giáng sinh công giáo
lễ quốc gia
Ukraine
25 thg 12, 2024
Ngày lễ giáng sinh công giáo
lễ quốc gia
Ukraine
25 thg 12, 2025
Ngày lễ giáng sinh công giáo
lễ quốc gia
Ukraine
25 thg 12, 2026
Ngày lễ giáng sinh công giáo
lễ quốc gia
Ukraine
25 thg 12, 2027
Ngày lễ giáng sinh công giáo
lễ quốc gia
Ukraine
25 thg 12, 2028
Ngày lễ giáng sinh công giáo
lễ quốc gia
Ukraine
25 thg 12, 2029
Ngày lễ giáng sinh công giáo
lễ quốc gia
Ukraine
25 thg 12, 2030
Ngày lễ giáng sinh công giáo
lễ quốc gia
Ukraine