Các ngày lễ ở Ai Cập vào năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Ai Cập cho năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Ai Cập vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2023
Ngày lễ ngân hàng
Ai cập
7 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
25 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
20 thg 3, 2023
Mùa
Ai cập
14 thg 4, 2023
Sự quan sát
Ai cập
15 thg 4, 2023
Sự quan sát
Ai cập
16 thg 4, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
17 thg 4, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
22 thg 4, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
23 thg 4, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
24 thg 4, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
25 thg 4, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
1 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
21 thg 6, 2023
Mùa
Ai cập
28 thg 6, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
29 thg 6, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
30 thg 6, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
30 thg 6, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
1 thg 7, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
1 thg 7, 2023
Ngày lễ ngân hàng
Ai cập
2 thg 7, 2023
Ngày lễ ngân hàng
Ai cập
19 thg 7, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
23 thg 7, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
15 thg 8, 2023
Sự quan sát
Ai cập
12 thg 9, 2023
Sự quan sát
Ai cập
23 thg 9, 2023
Mùa
Ai cập
27 thg 9, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
6 thg 10, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
22 thg 12, 2023
Mùa
Ai cập