วันหยุดในอียิปต์ในปี 2023


2023
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในอียิปต์ปี 2023 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในอียิปต์ในปี 2023วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2023
วันหยุดธนาคาร
อียิปต์
7 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
25 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
20 มี.ค. 2023
ฤดูกาล
อียิปต์
14 เม.ย. 2023
การปฏิบัติ
อียิปต์
15 เม.ย. 2023
การปฏิบัติ
อียิปต์
16 เม.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
17 เม.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
22 เม.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
23 เม.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
24 เม.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
25 เม.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
1 พ.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
21 มิ.ย. 2023
ฤดูกาล
อียิปต์
28 มิ.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
29 มิ.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
30 มิ.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
30 มิ.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
1 ก.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
1 ก.ค. 2023
วันหยุดธนาคาร
อียิปต์
2 ก.ค. 2023
วันหยุดธนาคาร
อียิปต์
19 ก.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
23 ก.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
15 ส.ค. 2023
การปฏิบัติ
อียิปต์
12 ก.ย. 2023
การปฏิบัติ
อียิปต์
23 ก.ย. 2023
ฤดูกาล
อียิปต์
27 ก.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
6 ต.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
อียิปต์
22 ธ.ค. 2023
ฤดูกาล
อียิปต์