Διακοπές στην Αίγυπτο το 2023


2023
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στην Αίγυπτο για το 2023. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στην Αίγυπτο το 2023Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2023
Αργία τράπεζων
Αίγυπτος
7 Ιαν 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
25 Ιαν 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
20 Μαρ 2023
Εποχή
Αίγυπτος
14 Απρ 2023
Τήρηση
Αίγυπτος
15 Απρ 2023
Τήρηση
Αίγυπτος
16 Απρ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
17 Απρ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
22 Απρ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
23 Απρ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
24 Απρ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
25 Απρ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
1 Μαΐ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
21 Ιουν 2023
Εποχή
Αίγυπτος
28 Ιουν 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
29 Ιουν 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
30 Ιουν 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
30 Ιουν 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
1 Ιουλ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
1 Ιουλ 2023
Αργία τράπεζων
Αίγυπτος
2 Ιουλ 2023
Αργία τράπεζων
Αίγυπτος
19 Ιουλ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
23 Ιουλ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
15 Αυγ 2023
Τήρηση
Αίγυπτος
12 Σεπ 2023
Τήρηση
Αίγυπτος
23 Σεπ 2023
Εποχή
Αίγυπτος
27 Σεπ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
6 Οκτ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
22 Δεκ 2023
Εποχή
Αίγυπτος