Διακοπές στην Αίγυπτο το 2024


2024
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στην Αίγυπτο για το 2024. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στην Αίγυπτο το 2024Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2024
Αργία τράπεζων
Αίγυπτος
7 Ιαν 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
25 Ιαν 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
20 Μαρ 2024
Εποχή
Αίγυπτος
10 Απρ 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
11 Απρ 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
12 Απρ 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
25 Απρ 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
1 Μαΐ 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
3 Μαΐ 2024
Τήρηση
Αίγυπτος
4 Μαΐ 2024
Τήρηση
Αίγυπτος
5 Μαΐ 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
6 Μαΐ 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
16 Ιουν 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
17 Ιουν 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
18 Ιουν 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
19 Ιουν 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
20 Ιουν 2024
Εποχή
Αίγυπτος
20 Ιουν 2024
Αργία τράπεζων
Αίγυπτος
30 Ιουν 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
1 Ιουλ 2024
Αργία τράπεζων
Αίγυπτος
8 Ιουλ 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
23 Ιουλ 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
15 Αυγ 2024
Τήρηση
Αίγυπτος
11 Σεπ 2024
Τήρηση
Αίγυπτος
16 Σεπ 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
22 Σεπ 2024
Εποχή
Αίγυπτος
6 Οκτ 2024
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
21 Δεκ 2024
Εποχή
Αίγυπτος