Διακοπές στην Αίγυπτο το 2022


2022
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στην Αίγυπτο για το 2022. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στην Αίγυπτο το 2022Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2022
Αργία τράπεζων
Αίγυπτος
7 Ιαν 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
25 Ιαν 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
20 Μαρ 2022
Εποχή
Αίγυπτος
22 Απρ 2022
Τήρηση
Αίγυπτος
23 Απρ 2022
Τήρηση
Αίγυπτος
24 Απρ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
25 Απρ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
25 Απρ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
1 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
3 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
4 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
5 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
21 Ιουν 2022
Εποχή
Αίγυπτος
30 Ιουν 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
1 Ιουλ 2022
Αργία τράπεζων
Αίγυπτος
9 Ιουλ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
10 Ιουλ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
11 Ιουλ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
12 Ιουλ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
13 Ιουλ 2022
Αργία τράπεζων
Αίγυπτος
23 Ιουλ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
30 Ιουλ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
15 Αυγ 2022
Τήρηση
Αίγυπτος
11 Σεπ 2022
Τήρηση
Αίγυπτος
23 Σεπ 2022
Εποχή
Αίγυπτος
6 Οκτ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
8 Οκτ 2022
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
21 Δεκ 2022
Εποχή
Αίγυπτος