Διακοπές στην Αίγυπτο για τον Ιούλιος του 2023


2023
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στην Αίγυπτο τον Ιούλιος του 2023. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στην Αίγυπτο για τον Ιούλιος του 2023Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιουλ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
1 Ιουλ 2023
Αργία τράπεζων
Αίγυπτος
2 Ιουλ 2023
Αργία τράπεζων
Αίγυπτος
19 Ιουλ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος
23 Ιουλ 2023
την Εθνική εορτή
Αίγυπτος