Những ngày lễ ở Ai Cập vào Tháng 1 năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Ai Cập vào Tháng 1 năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những ngày lễ sắp tới ở Ai Cập vào Tháng 1 năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2023
Ngày lễ ngân hàng
Ai cập
7 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Ai cập
25 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Ai cập