Các ngày lễ ở Bosnia và Herzegovina vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Bosnia và Herzegovina cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Bosnia và Herzegovina vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Bosnia và Herzegovina
2 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Bosnia và Herzegovina
3 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Bosnia và Herzegovina
6 thg 1, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
7 thg 1, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
9 thg 1, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
14 thg 1, 2022
Kỳ nghỉ địa phương,Chính thống giáo
Bosnia và Herzegovina
14 thg 2, 2022
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
1 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
8 thg 3, 2022
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
8 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
20 thg 3, 2022
Mùa
Bosnia và Herzegovina
15 thg 4, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
16 thg 4, 2022
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
17 thg 4, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
18 thg 4, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
22 thg 4, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
23 thg 4, 2022
Chính thống giáo,Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
24 thg 4, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
25 thg 4, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
1 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Bosnia và Herzegovina
2 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Bosnia và Herzegovina
3 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Bosnia và Herzegovina
3 thg 5, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
9 thg 5, 2022
Kỳ nghỉ làm việc
Bosnia và Herzegovina
9 thg 5, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
19 thg 6, 2022
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
21 thg 6, 2022
Mùa
Bosnia và Herzegovina
10 thg 7, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
23 thg 9, 2022
Mùa
Bosnia và Herzegovina
31 thg 10, 2022
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
1 thg 11, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
21 thg 11, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
25 thg 11, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
21 thg 12, 2022
Mùa
Bosnia và Herzegovina
24 thg 12, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
25 thg 12, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina