Các ngày lễ ở Bosnia và Herzegovina vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Bosnia và Herzegovina cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Bosnia và Herzegovina vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bosnia và Herzegovina
2 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bosnia và Herzegovina
6 thg 1, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
7 thg 1, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
9 thg 1, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
14 thg 1, 2021
Kỳ nghỉ địa phương,Chính thống giáo
Bosnia và Herzegovina
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
1 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
8 thg 3, 2021
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
8 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
20 thg 3, 2021
Mùa
Bosnia và Herzegovina
2 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
3 thg 4, 2021
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
4 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
5 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
30 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bosnia và Herzegovina
1 thg 5, 2021
Sự quan sát,Chính thống giáo
Bosnia và Herzegovina
2 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
3 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bosnia và Herzegovina
3 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
9 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ làm việc
Bosnia và Herzegovina
9 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
13 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
20 thg 6, 2021
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
21 thg 6, 2021
Mùa
Bosnia và Herzegovina
20 thg 7, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
22 thg 9, 2021
Mùa
Bosnia và Herzegovina
31 thg 10, 2021
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
1 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
21 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
25 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
21 thg 12, 2021
Mùa
Bosnia và Herzegovina
24 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
25 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina