Các ngày lễ ở Bosnia và Herzegovina vào năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Bosnia và Herzegovina cho năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Bosnia và Herzegovina vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Bosnia và Herzegovina
2 thg 1, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Bosnia và Herzegovina
3 thg 1, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
6 thg 1, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
7 thg 1, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
9 thg 1, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
14 thg 1, 2023
Kỳ nghỉ địa phương,Chính thống giáo
Bosnia và Herzegovina
14 thg 2, 2023
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
1 thg 3, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
8 thg 3, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
20 thg 3, 2023
Mùa
Bosnia và Herzegovina
7 thg 4, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
8 thg 4, 2023
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
9 thg 4, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
10 thg 4, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
14 thg 4, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
15 thg 4, 2023
Sự quan sát,Chính thống giáo
Bosnia và Herzegovina
16 thg 4, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
17 thg 4, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
22 thg 4, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
1 thg 5, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Bosnia và Herzegovina
2 thg 5, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Bosnia và Herzegovina
9 thg 5, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
9 thg 5, 2023
Kỳ nghỉ làm việc
Bosnia và Herzegovina
18 thg 6, 2023
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
21 thg 6, 2023
Mùa
Bosnia và Herzegovina
29 thg 6, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
23 thg 9, 2023
Mùa
Bosnia và Herzegovina
31 thg 10, 2023
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina
1 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
21 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
25 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
Bosnia và Herzegovina
22 thg 12, 2023
Mùa
Bosnia và Herzegovina
24 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
25 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bosnia và Herzegovina
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
Bosnia và Herzegovina