Các ngày lễ ở Ethiopia vào năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Ethiopia cho năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Ethiopia vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
7 thg 1, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
19 thg 1, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
19 thg 1, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
2 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
21 thg 3, 2023
Mùa
Ethiopia
14 thg 4, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
16 thg 4, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
22 thg 4, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
1 thg 5, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
5 thg 5, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
28 thg 5, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
21 thg 6, 2023
Mùa
Ethiopia
29 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
23 thg 9, 2023
Mùa
Ethiopia
27 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
27 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
22 thg 12, 2023
Mùa
Ethiopia