Các ngày lễ ở Ethiopia vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Ethiopia cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Ethiopia vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
7 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
19 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
19 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
2 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
20 thg 3, 2022
Mùa
Ethiopia
22 thg 4, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
24 thg 4, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
1 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
3 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
5 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
28 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
21 thg 6, 2022
Mùa
Ethiopia
10 thg 7, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
23 thg 9, 2022
Mùa
Ethiopia
27 thg 9, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
22 thg 12, 2022
Mùa
Ethiopia