Những ngày lễ ở Ethiopia vào Tháng 6 năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Ethiopia vào Tháng 6 năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những ngày lễ sắp tới ở Ethiopia vào Tháng 6 năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
21 thg 6, 2023
Mùa
Ethiopia
29 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia