Các ngày lễ ở Việt Nam vào năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Việt Nam cho năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Việt Nam vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
2 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
21 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
22 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
23 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
24 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
25 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
26 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
14 thg 2, 2023
Sự quan sát
Việt Nam
21 thg 3, 2023
Mùa
Việt Nam
29 thg 4, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
30 thg 4, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
30 thg 4, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
1 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
1 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
1 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
2 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
21 thg 6, 2023
Mùa
Việt Nam
28 thg 6, 2023
Sự quan sát
Việt Nam
2 thg 9, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
4 thg 9, 2023
lễ quốc gia
Việt Nam
23 thg 9, 2023
Mùa
Việt Nam
20 thg 10, 2023
Sự quan sát
Việt Nam
31 thg 10, 2023
Sự quan sát
Việt Nam
22 thg 12, 2023
Mùa
Việt Nam
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
Việt Nam
25 thg 12, 2023
Sự quan sát
Việt Nam
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
Việt Nam