Các ngày lễ ở Moldova vào năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Moldova cho năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Moldova vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Moldova
7 thg 1, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Moldova
8 thg 1, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Moldova
14 thg 2, 2023
Sự quan sát
Moldova
1 thg 3, 2023
Sự quan sát
Moldova
8 thg 3, 2023
lễ quốc gia
Moldova
20 thg 3, 2023
Mùa
Moldova
26 thg 3, 2023
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Moldova
14 thg 4, 2023
Sự quan sát,Chính thống giáo
Moldova
15 thg 4, 2023
Chính thống giáo,Sự quan sát
Moldova
16 thg 4, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Moldova
17 thg 4, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Moldova
27 thg 4, 2023
Sự quan sát
Moldova
1 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Moldova
9 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Moldova
9 thg 5, 2023
Sự quan sát
Moldova
15 thg 5, 2023
Sự quan sát
Moldova
22 thg 5, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
Moldova
28 thg 5, 2023
Sự quan sát
Moldova
1 thg 6, 2023
lễ quốc gia
Moldova
5 thg 6, 2023
Sự quan sát
Moldova
21 thg 6, 2023
Mùa
Moldova
23 thg 6, 2023
Sự quan sát
Moldova
29 thg 7, 2023
Sự quan sát
Moldova
27 thg 8, 2023
lễ quốc gia
Moldova
31 thg 8, 2023
lễ quốc gia
Moldova
23 thg 9, 2023
Mùa
Moldova
1 thg 10, 2023
Sự quan sát
Moldova
7 thg 10, 2023
Sự quan sát
Moldova
14 thg 10, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
Moldova
29 thg 10, 2023
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Moldova
31 thg 10, 2023
Sự quan sát
Moldova
21 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
Moldova
10 thg 12, 2023
Sự quan sát
Moldova
22 thg 12, 2023
Mùa
Moldova
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
Moldova
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
Moldova
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
Moldova